Choď na obsah Choď na menu
 


15 RÁD AKO PRIPRAVIŤ DETI DO MŠ

1.         Chodiť s dieťaťom medzi rovesníkov – aj keď má súrodenca.

2.         Nechať dieťa na určitú dobu v prítomnosti iného známeho človeka.

3.         Zamerať sa na rozvoj sebaobslúžnych činností – nechať dieťa
            samostatne sa obliecť,
najesť ...

4.         Rozvrhnúť čas tak, aby sme dieťa nesúrili, ak má čosi urobiť samo
             nechať dieťa 
vykonávať sebaobslúžne činnosti samo, znamená počítať
             s tým, že danú činnosť bude
vykonávať dlhšie, ako doposiaľ, keď ste mu
             pomáhali.

5.         Urobiť si čas na spoločnú hru – akceptovať význam spontánnej hry pre
            dieťa.

6.         Urobiť si čas na čítanie rozprávky.

7.         Počas dňa využívať možnosti rozprávať sa s dieťaťom.

8.         Oceniť ak sa dieťaťu darí, nevhodné správanie jasne odmietnuť
            - vysvetliť, prečo bolo
odmietnuté.

9.         Nevyhrážať sa dieťaťu materskou školou.

10.       Oboznámiť dieťaťa s materskou školou, ktorú bude navštevovať.

11.       Informovať sa u riaditeľky, učiteľky MŠ o priebehu adaptácie.

12.       Stanoviť dieťaťu presný režim – každá MŠ sa riadi presne stanoveným
            režimom dňa.

13.       Všímať si povahové vlastnosti dieťaťa – ak je dieťa introvert, utiahnuté,
            plačlivé.
Neizolovať ho od rovesníkov, práve naopak, o to častejšie sa
            stretávať s kamarátmi
a dospelými.

14.       Začať s prípravou na MŠ najneskôr od jeho zápisu do MŠ.

15.       Pravidelnosť pri postupnom osamostatňovaní dieťaťa.