Choď na obsah Choď na menu
 


Vítame Vás na stránke našej materskej školy v Spišskej Starej Vsi           

                                        

   Naša materská škola je trojtriedna a poskytuje celodennú starostlivosť deťom od 2 do 6 rokov. Prevádzku zabezpečuje 6 kvalifikovaných učiteliek vrátane pani zástupkyne a 5 prevádzkových zamestnancov. Od roku 2002 do augusta 2011 mala MŠ právnu subjektivitu, od roku 2011 sme súčasťou Spojenej školy.

       

      Zameranie materskej školy je hlavne na výchovu k ochrane životného prostredia, spolupráca s rodičmi, príprava detí na život a vstup do Základnej školy, individuálny prístup ku všetkým deťom. Sme materský škola podporujúca zdravie a bojujeme proti obezite detí. Pracujeme podľa Školského vzdelávacieho programu  " ZVEDAVÉ HLAVIČKY". Výchovu a vzdelanie obohacujeme o regionálne prvky, vďaka vhodným podmienkam a vonkajšiemu prostrediu máme možnosť plniť prvky environmentálnej výchovy.

    

       Mimo hlavnej výchovno-vzdelávacej činnosti ponúkame deťom v spolupráci s CVČ možnosť zapojiť sa do krúžkov folklórneho tanečného krúžku Rovinka, detského tanečného krúžku Lienka a Gymnastika.

      

       Kolektív zamestnancov je momentálne doplnený o dve zastupujúce pani učiteľky, všetky pedagogické pracovníčky sú kvalifikované a naďalej sa vzdelávajú na rôznych kurzoch, školeniach, vzdelávaniach, samoštúdiom odbornej literatúry a časopisov.

      

       Rodičia majú možnosť zúčastniť sa programu školy aj mimotriednych akcií, ktoré pre deti usporadúvame: Divadla v materskej škole i mimo, brigády na školskom dvore, vychádzky, karneval, exkurzie, besiedky aj posedenia s rodičmi.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.