Choď na obsah Choď na menu
 


Desatoro zásad správania učiteľky

5. 6. 2012

 

  1. Počas adaptácie pomáha dieťaťu vyrovnať sa s touto záťažovou situáciou.

  2.  Neprenáša negatívne emócie do medziľudských vzťahov v pracovnom kolektíve a v kolektíve detí.

  3. Dodržiava etiku materskej školy

  4. Dieťa a učiteľka majú rovnakú dôstojnosť, preto učiteľka pristupuje k deťom ako k rovnocennému partnerovi.

  5. Ako motiváciu využíva viac metódy výchovné (odmena, pochvala, pohladenie..) ako metódy inhibičné ( napomenutie, vylúčenie, pokarhanie), zásadne nepoužíva telesné tresty.

  6. Je pre deti vzorom v správaní a v kultúre vystupovania. Ovláda vlastné správanie spôsobom, ktorý zodpovedá jej postaveniu.

  7. Neodchádza od detí z triedy, v prípade potreby zabezpečí k deťom na nevyhnutný čas dozor inej dospelej osoby (zamestnanca MŠ).

  8. Rešpektuje individuálne osobitosti každého dieťaťa pri stravovaní a odpočinku (nenúti dieťa jesť a spať).

  9. S pedagogickým taktom podáva rodičom pravdivé informácie o dieťati, dôveru rodičov si získava partnerským prístupom.

  10. Intenzívnejšou profiláciou MŠ zvyšuje informovanosť a záujem verejnosti o živote v našom predškolskom zariadení.

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.